"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

นนท์พร้อมพลัส special เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ (เข็มกระตุ้น) ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ถึงวันที่ 7 ก.พ.65

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้ง นนท์พร้อมพลัส special เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

 

เงื่อนไข

  1. เข็ม 1 และเข็ม 2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 3 ฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 9 พ.ย.64)
  2. เข็ม 1และเข็ม 2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 3 ฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 9 พ.ย.64) สำหรับ กลุ่ม 607 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4"

ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกลงทะเบียนที่นี่

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

 

สถานที่ฉีดวัคซีน

ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันละ 4,000 คน

 

กรุณาเตรียม หลักฐานการลงทะเบียน วันและรอบฉีด เพื่อแสดงที่หน้างาน

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย