"วัคซีนโควิด" สามารถฉีด "วัคซีนพิษสุนัขบ้า" หรือโรคอื่นๆ ได้หรือไม่ ?

"วัคซีนโควิด" สามารถฉีด "วัคซีนพิษสุนัขบ้า" หรือโรคอื่นๆ ได้หรือไม่ ?

ทำความเข้าใจเมื่อฉีด "วัคซีนโควิด" สามารถฉีด "วัคซีนพิษสุนัขบ้า" หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ พร้อมกันได้หรือไม่ ต้องเว้นระยะห่างของวัคซีนอย่างไร

ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้ทุกคนต้องรับ "วัคซีนโควิด" เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือลดโอกาสมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหลังติดเชื้อ ขณะเดียวกันก็ยังต้องดำเนินชีวิตตามปกติ ซึ่งอาจจะมีต้องมีการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอื่นๆ หรือต้องรับวัคซีนในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่น "วัคซีนพิษสุนัขบ้า" หลังถูกสัตว์กัด หรือวัคซีนบาดทะยักเมื่อมีบาดแผล เป็นต้น

กรณีเหล่านี้ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยว่า "สามารถฉีดวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน พร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ ?"

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตอบข้อสงสัยประเด็นนี้ไว้ว่า 

"เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน และเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการตอบสนองต่อวัคซีนที่ฉีดตามมา โดยให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนวัคซีนอื่นๆ

อย่างไรก็ดี วัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสัตว์กัด หรือวัคซีนบาดทะยักเมื่อมีบาดแผล ให้ฉีดวัคซีนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลา และในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ฉีดวัคซีนทันทีที่ทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงซึ่งต้องคำนึงถึงมากกว่า"

------------------------------------------------

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข