คลัสเตอร์รร.ศึกษาสงเคราะห์ตรวจ ATK พบผลบวก 203 ราย

คลัสเตอร์รร.ศึกษาสงเคราะห์ตรวจ ATK พบผลบวก 203 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสเคราะห์ยอดพุ่ง พบนักเรียนมีผลเป็นบวก 203 ราย จากจำนวนนักเรียน 800 ราย อำเภอแม่ริมได้นำผู้มีผลบวกเข้าระบบ CI ภายในโรงเรียนเรียบร้อย ระบุโรงเรียนเป็นพื้นที่ปิดไม่กังวลการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก

เมื่อเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 177 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 171ราย อีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 5,896 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 1,608 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,346 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 240 ราย อาการหนัก (สีแดง) 22 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 209 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 4,712 ราย พบผู้มีผลบวก 618 ราย

 

คลัสเตอร์รร.ศึกษาสงเคราะห์ตรวจ ATK พบผลบวก 203 ราย

 

สำหรับข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรค วันนี้ยอดการตรวจ ATK เชิงรุก และ RT-PCR ยังคงตรวจกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ยังคงพบผู้ติดเชื้อสูงกว่าวันก่อนๆ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้มีการติดตามเข้ารักษาในระบบ HI, CI สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ ส่วนผู้ที่มีอาการพิจารณารับรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดทั้งหมดแล้ว

คลัสเตอร์รร.ศึกษาสงเคราะห์ตรวจ ATK พบผลบวก 203 ราย

ส่วนคลัสเตอร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK พบผลเป็นบวกจำนวน 84 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากครูสู่เด็กนักเรียน ล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK พบผลเป็นบวกเพิ่ม 119 ราย รวมผลเป็นบวกทั้งสิ้นจำนวน 203 ราย จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 800 ราย ซึ่งคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นการติดเชื้อจากครูสู่นักเรียน

ขณะนี้ทางอำเภอแม่ริม ได้นำผู้ที่มีผลเป็นบวกทั้งหมดเข้าสู่ระบบ CI ภายในโรงเรียน และทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง พร้อมทั้งแยกเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่ำ และทำการควบคุม ป้องกันโรค เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนประจำ มีโรงเรือนนอนสำหรับนักเรียนอยู่แล้ว ประกอบกับเป็นสถานที่ปิดทำให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดทำได้ง่าย จึงไม่น่ากังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดออกสู่ภายนอก ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATKในครั้งต่อไป