เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง  เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จออกแทนพระองค์ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ณ วังเทเวศร์

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง  เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 วันนี้ (2 ม.ค.65) เพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha เผยแพร่ภาพและข้อความว่า  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  16.30 น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง  เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง  เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565