'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ' เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก

'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ' เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก

"กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ราว 500 ครัวเรือน อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

162761426170

จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้พื้นที่จังหวัดตากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนราว 500 ครัวเรือน

162761426184

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานผู้แทนในการรับมอบ และนำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป และมอบให้ผู้แทนชุมชนเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย เป็นจำนวน 1,000 ชุด นำความปลื้มปิติและสร้างขวัญกำลังให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก 

162761426038