“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้าง? กรมบัญชีกลาง โอน เงินโอนเข้า "บัตรคนจน" วันที่เท่าไร? เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

ติดตาม กรณี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 200 บาทภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท 

 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสิทธิที่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร?

 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)      
     
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • ค่าไฟฟ้า

- กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด 315 บาท ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

  • ค่าน้ำประปา

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

  • วันที่ 22 มกราคม 2565  (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?
         
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจาก  การแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ 

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง