"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" เปิดปฏิทินเดือน ก.พ. เงินเข้าวันไหนบ้าง

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" เปิดปฏิทินเดือน ก.พ. เงินเข้าวันไหนบ้าง

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" เปิดปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ เงินเข้าวันไหนบ้าง ภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วันที่ 26 มกราคม 2565 อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" เปิดปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ เงินเข้าวันไหนบ้าง ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท (รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท) ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ 

 

 

1. "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อัพเดทอะไรบ้าง?

 

 • เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คือ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565
 • กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป
 • รวมระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับจำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 จำนวน 2.25 ล้านคน

 

 • ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้
 • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะกลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเงินวันไหนบ้าง?

 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาทต่อเดือน และได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล

หมายเหตุ : เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯเป็นผู้ชำระเอง

หมายเหตุ : เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุด จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.-เม.ย.) 

หมายเหตุ : เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป


ที่มา กระทรวงการคลัง