"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมช่องทางเช็คยอดเงิน

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมช่องทางเช็คยอดเงิน

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน ตามที่ ครม.อนุมัติเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 200 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 ก.พ.2565

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน ตามที่ ครม.อนุมัติเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 200 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 ก.พ.2565 ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" เปิดปฏิทินเดือน ก.พ. เงินเข้าวันไหนบ้าง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" อัพเดท เช็คเลยใครได้บ้าง เพิ่มเท่าไหร่

- เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่คัดจนไม่จริงออก

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนก.พ.- เม.ย.2565

 

โดยที่ประชุม ยังได้มีความเห็นให้พิจารณาปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 ก.พ.2565 จากเดิม ที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 ก.พ. 65 เพื่อให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ถือบัตรในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน (ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 จำนวน 2.25 ล้านคน

 

ให้สามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

 

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ ให้สอดคล้องกับ การปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสถานการณ์ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำกับและติดตาม การดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแสวงหา ประโยชน์จากการดำเนินโครงการโดยมิชอบได้ อาทิ ร้านค้าที่รับสแกนสิทธิแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดอีกด้วย

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเงินวันไหนบ้าง?

 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาทต่อเดือน และได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล

 

- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง

 

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จากรวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.- เม.ย.)

 

หมายเหตุ : เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

สำหรับวิธีเช็คยอดเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

1.โทรเช็คกดหมายเลข 02-109-2345 จากนั้นเลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ , กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วย # , กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย # , รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

 

2.เช็คได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอน ดังนี้

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
 • กดรหัสบัตร
 • เลือกเมนู บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จากนั้นเลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02- 618- 2323

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมช่องทางเช็คยอดเงิน

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด" ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมช่องทางเช็คยอดเงิน

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์