"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" อัพเดท เช็คเลยใครได้บ้าง เพิ่มเท่าไหร่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" อัพเดท เช็คเลยใครได้บ้าง เพิ่มเท่าไหร่

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาทและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ครม.อนุมัติ 9.4 พันล้าน เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท 3 เดือน

 

1."บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อัพเดทอะไรบ้าง?

 

  • เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คือ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565
  • กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป
  • รวมระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับจำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

 

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 จำนวน 2.25 ล้านคน

 

- ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

 

- ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้

 

 

- ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะกลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง