เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่คัดจนไม่จริงออก

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่คัดจนไม่จริงออก

เช็คเงื่อนไข ล่าสุด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมนำเทคโนโลยี AI ตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ คัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ คาดประชาชนได้รับสิทธิ 15 ล้านคน

อัพเดทความคืบหน้าเงื่อนไขลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น 

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อคัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ภายในปีนี้

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่คัดจนไม่จริงออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในรอบนี้ จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการคัดกรองคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ โดยระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเงินฝากในธนาคาร ซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะต้องมีไม่เกิน 1 แสนบาท,ที่ดิน,ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ แบบเรียลไทม์

ซึ่งการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในรอบใหม่นี้ จะมีคนได้รับสิทธิ์ ราว 14-15 ล้านคน คาดว่า จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอยู่ 14.6 ล้านคน โดยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กระทบต่อรายได้ต่อคนในระดับรากหญ้า

 

เงื่อนไขลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • การพิจารณารายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อคน ห้ามเกินคนละ 2 แสนบาทต่อปี 
 • รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท

 • การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ตินอยู่ ต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

 

สำหรับสิทธิเดิมที่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ได้รับ คือ ผู้ที่รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า 300 บาท ผู้ที่รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท และทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมต่อเดือน ได้แก่  ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ค่าเดินทางโดยรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท ค่ารถไฟ 500 บาท และค่ารถ บขส. 500 บาท