ชวนสมัคร "หมอพร้อม" Station บันทึกผลตรวจโควิด RT-PCR , ATK เช็คเลย

ชวนสมัคร "หมอพร้อม" Station บันทึกผลตรวจโควิด RT-PCR , ATK เช็คเลย

ชวนสมัคร "หมอพร้อม" Station ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม บันทึกผลตรวจโควิด RT-PCR , ATK เช็คเลยใครเข้าร่วมได้บ้าง

"หมอพร้อม" เชิญชวน โรงพยาบาล , รพ.สต. , คลินิก , ห้องแลป , ร้านขายยา ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม "หมอพร้อม Station" สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อบันทึกผลตรวจโควิด-19 ด้วย RT-PCR และ ATK ให้กับประชาชน และแสดงผลบน LINE OA และ Application หมอพร้อม

 

 

 

หมอพร้อม Station คืออะไร

 

เป็นระบบบันทึกข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigent Test Kit (ATK) และวิธีการตรวจด้วย RT-PCR สำหรับแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บนแพลตฟอร์ม หมอพร้อม ใช้ในการออกเอกสารรับรองรูปแบบดิจิทัล (Digital Health Pass)

 

วิธีสมัครเข้าร่วม หมอพร้อม Station

 

  • สมัครเข้าร่วม ผ่านเว็บไซต์ https://mohpromtstation.moph.go.th/
  • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม "แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วม หมอพร้อม Station"
  • Upload เอกสารประกอบการสมัคร แล้วรอผู้ดูแลระบบอนุมัติการเข้าใช้งาน
  • รอการอนุมัติจาก Admin หลังได้รับอนุมัติจะได้รับ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งาน (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" โดยใส่เลข Reference Code)
  • เข้าใช้งานระบบ หมอพร้อม Station ผ่านทางเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจ

 

 

ชวนสมัคร "หมอพร้อม" Station บันทึกผลตรวจโควิด RT-PCR , ATK เช็คเลย

 

ที่มา หมอพร้อม