ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก"

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก"

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก" สูตร AstraZeneca + pfizer สำหรับอายุตั้งแต่ 18 ปี เช็กเวลา และจุดลงทะเบียนที่นี่

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ อัพเดทภาพบรรยากาศการให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับกลุ่มตกค้างยังไม่เคยฉีดสักเข็มที่ยังไม่ได้ฉีด เข็มที่ 1

- อายุตั้งแต่ 18 ปี สามารถ Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก" เข้าประตู 1 เท่านั้น เก้าอีสีแดงประตู1 ลงทะเบียน ณ จุดฉีด

  • เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน AstraZeneca
  • เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน pfizer

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- เด็กอายุ 12-18 ปี walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีดเข็มที่ 1,2,3 ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ มาพร้อมผู้ปกครอง เข้าประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 เก้าอีสีแดง

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก"

เข็ม 2 บ่ายสอง

สำหรับผู้ที่รับเข็มที่ 1 มาจากจุดฉีดทั่วประเทศแล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 สามารถมารับเข็ม 2 ชนิดวัคซีน Pfizer / AstraZeneca

โดยลงทะเบียน ณ จุดฉีด ( Walk in ) เวลา 14.00 -16.00 น. ทุกวัน ประตู 1,2,3 เก้าอี้สีแดง

ทั้งนี้ ระยะห่าง เป็นไปตามสูตรการฉีดในวัคซีนแต่ละชนิด

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก" ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก" ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดรอบเก็บตก Walk In "ฉีดวัคซีนเข็มแรก"