เปิด Walk in ฉีดวัตซีนเข็ม 1 แอสตร้า-ไฟเซอร์ และเข็ม 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

เปิด Walk in ฉีดวัตซีนเข็ม 1 แอสตร้า-ไฟเซอร์ และเข็ม 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนเข็ม 1 กลุ่มตกค้างสูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer) และเข็ม 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดอื่นๆทั่วประเทศ แล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 รอบเก็บตก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฯฉีดอื่นๆทั่วประเทศแล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์หลุดจองที่บางซื่อผ่าน 4 ค่ายมือถือ รีบเลย

- ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ แจ้งนัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ใครไม่ได้ SMS มีวิธี เช็คเลย

 

เช็คเงื่อนไขวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2

 

1. สำหรับกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการสูตรการฉีด AP แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า , เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ มีระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 28 วัน

 

2. สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดอื่นๆทั่วประเทศ แล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2

 

ทั้งสองกลุ่มสามารถ Walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีดเข้าประตู 1 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ทุกวัน ไม่รับ Walk in เข็มที่ 3

 

เปิด Walk in ฉีดวัตซีนเข็ม 1 แอสตร้า-ไฟเซอร์ และเข็ม 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

 

ที่มา : ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ