นนท์ booster ขยายเงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เช็คที่นี่

นนท์ booster ขยายเงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เช็คที่นี่

นนท์ booster ขยายเงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นเข็มกระตุ้นแก่คนไทยทุกคน ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย รวม 14,000 คน รีบเลย

นนท์ booster โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ขยายเงื่อนไข เพื่อโอกาสในการ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) (เข็มกระตุ้น)  ดังนี้

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer)

  • สำหรับคนไทยทุกคน ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย
  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564

  • ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

  • ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่ นนท์ booster

ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

  • วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 6,000 คน (คงเหลือ 1,192)
  • วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 2,798)

นนท์ booster ขยายเงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เช็คที่นี่

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนท์ booster ขยายเงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เช็คที่นี่