เปิดลงทะเบียนวันนี้ ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่รพ.กลาง

เปิดลงทะเบียนวันนี้ ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่รพ.กลาง

ตรวจสอบ เปิดลงทะเบียนวันนี้ ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่รพ.กลาง

วันนี้ 24 ม.ค. 65 โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 สำหรับประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู

ลงทะเบียนที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00-15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ใช้บัตรประชาชนตัวจริงและหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีนเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง

เปิดลงทะเบียนวันนี้ ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่รพ.กลาง