กอช. ชวน "อาชีพอิสระ" วัยทำงาน วางแผนการออมเงินวันละ 30 บาท

กอช. ชวน "อาชีพอิสระ" วัยทำงาน วางแผนการออมเงินวันละ 30 บาท

"กอช." หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ ชวน "อาชีพอิสระ" วางแผนออมเงินเพื่ออนาคต ขณะอยู่ในวัยทำงาน เริ่มออมเงินเมื่ออายุ 30 ปี วันละ 30 บาท เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญประมาณเดือนละ 3,000 บาท

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญ กอช. ขอชวนสมาชิกและประชาชนผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" วางแผนการออมเงิน ขณะอยู่ในวัยทำงาน เริ่มออมเมื่ออายุ 30 ปี วันละ 30 บาท จะมีเงินออมรวมประมาณปีละ 10,800 บาท พร้อมได้รับเงินสมทบจาก กอช. เพิ่มตามช่วงอายุ 600 บาท สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

หากคิดเงินสมทบเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยได้รับเพิ่มโดยประมาณ 3.5% ต่อปี  เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญตลอดชีพประมาณเดือนละ 3,000 บาท  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบเงินบำนาญด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” ดังนี้

  • เข้าแอป กอช.
  • เลือกเมนู “คำนวณบำนาญ”
  • เลือกรูปแบบคำนวณยอดเงินที่ต้องการ ยอดเงินที่ต้องการส่งเงินออมสะสม หรือ ยอดเงินบำนาญที่ต้องการได้รับ
  • กรอกอายุที่เริ่มส่งเงินออมสะสม
  • จำนวนเงินออมตามกำลังส่งของสมาชิก 

ทั้งนี้ยังช่วยให้สมาชิกสามารถวางแผนการส่งเงินออมสะสมเพื่อให้ได้รับเงินบำนาญ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก กอช.

กอช. ชวน "อาชีพอิสระ" วัยทำงาน วางแผนการออมเงินวันละ 30 บาท

สามารถสมัครสมาชิก หรือส่งเงินออมสะสมได้ที่หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000