เชียงใหม่ระส่ำ พบติดเชื้อ "โอมิครอน" เป็นอันดับ 9 ของประเทศ

เชียงใหม่ระส่ำ พบติดเชื้อ "โอมิครอน" เป็นอันดับ 9 ของประเทศ

เชียงใหม่ระส่ำ พบติดเชื้อ "โอมิครอน" เป็นอันดับ 9 ของประเทศ 214 ราย ด้านสสจ.เชียงไหม่ เผยตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" ขณะนี้พบการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนครบทุกจังหวัดในประเทศไทย ในภาพรวมพบทั้งหมด 10,721 ราย จังหวัดที่พบสายพันธุ์ "โอมิครอน" เป็นจำนวนมากคือ กรุงเทพมหานครพบจำนวน 4,178 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 1,176 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรีพบติดเชื้อ 837 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 451 ราย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ พบผู้ติดเชื้อ 214 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 118 ราย

ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ข้อมูลวันที่ 21 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน 147 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 137 ราย อีก  10 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 3,650 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 1,867 ราย

เชียงใหม่ระส่ำ พบติดเชื้อ "โอมิครอน" เป็นอันดับ 9 ของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,529 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 314 ราย อาการหนัก (สีแดง) 24 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 196 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 198 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 2,387ราย พบผู้มีผลบวก 409 ราย

 

ส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,569,285คน คิดเป็นร้อยละ 90.74 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น

  • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 289,386 คน คิดเป็นร้อยละ 88.31
  • กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,989 คน
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,136,910 คน คิดเป็นร้อยละ 88.78


เชียงใหม่ระส่ำ พบติดเชื้อ "โอมิครอน" เป็นอันดับ 9 ของประเทศ