"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ประกันตน ม.33 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ประกันตน ม.33 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะผู้ประกันตน ม.33 เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลัง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะผู้ประกันตน ม.33 เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลัง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 รวมไปถึงหากเข้ารับ "วัคซีนโควิด-19" แต่ข้อมูลไม่ขึ้น "หมอพร้อม" ควรทำอย่างไรได้บ้าง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 10 จังหวัดนำร่อง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มวันไหน เช็คเลย

- ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ป่วยโควิด-19 รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จริงหรือ?

- แนะ"ผู้ประกันตน" เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ใน 33 จุดทั่วไทย

 

สำหรับ "ผู้ประกันตน มาตรา 33" ที่เตรียมเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ซึ่ง สำนักงานประกันสังคม ได้มีข้อแนะนำก่อนและหลังฉีดดังต่อไปนี้

 

ก่อนเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19"

 • ไม่อดนอน พักผ่อนให้เพยงพอ 
 • เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี ในวันที่ฉีด
 • ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
 • 2 วันก่อนและหลังฉีดวัคซีนงดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก

 

แจ้งแพทย์ก่อนฉีด

 • โรคประจำตัว
 • ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
 • การตั้งครรภ์ 
 • ข้อมูลอื่นๆที่แพทย์ควรทราบ

 

คำแนะนำหลังฉีดวัคซีน

 • หลังฉีดให้นั่งรอดูอาการ 30 นาที 
 • อาจอ่อนเพลีย มีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ/ปวดกล้ามเนื้อ 1-2 วัน (หากมีไข้ให้รับประทานพาราเซตามอล 500 มก.ครั้งละ 1 เม็ด)
 • หากมีอาการ เช่น ไข้สูงมาก ผื่นลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอก รีบไปพบแพทย์ทันที

 

\"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ผู้ประกันตน ม.33 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

 

 

ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นบน "หมอพร้อม" หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร?

 

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบน "หมอพร้อม"

 

1.รพ. ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)

2.รพ.ส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชนไม่ใส่หมายเลขล็อตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

 

ช่องทางติดต่อ เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลฯหรือขอแก้ไขบนใบรับรองการฉีดวัคซีน

 • ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โทร 02-203-2883
 • สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)
 • วัคซีนซิโนฟาร์ม : โทร 06-4217-5520 , 02-078-9350 หรือ [email protected]
 • ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณอำเภอ
 • ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้นๆ
 • สำนักงานประกันสังคม : โทร 1506 กด 6 ,7 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน

 

\"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ผู้ประกันตน ม.33 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3 นั้น ได้จัดตั้งจุดฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด คือ สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา รวม 13 จุดฉีด 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม

 

ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน เมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น