ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด แบบ drive-thru เช็คที่นี่

ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด แบบ drive-thru เช็คที่นี่

แจ้งด่วน เปิดให้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด แบบ drive-thru เช็คที่นี่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แบบ drive-thru สำหรับผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า

เงื่อนไขฉีดวัคซีนโควิด แบบ drive-thru

1. ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้า ทาง https://kku.world/vaccinedrivethru หรือสแกน QR CODE

2. หลังจากลงทะเบียนจะมีการยืนยันนัดหมายจากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์

3. มาตามวัน เวลาที่นัดหมาย จุดจอดรถบริเวณหน้าห้องบรรยาย

4. แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อนำรถเข้าบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้

หมายเหตุ : ชนิดของวัคซีนเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ให้บริการเฉพาะวันที่เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลศรีนครินทร์เท่านั้น

ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด แบบ drive-thru เช็คที่นี่