แนะ"ผู้ประกันตน" เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ใน 33 จุดทั่วไทย

แนะ"ผู้ประกันตน" เร่งฉีดวัคซีนเข็ม3 ใน 33 จุดทั่วไทย

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษาธิวัลรัตน์’ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น พร้อมฝากฉีดวัควีน

วันนี้ (20 ม.ค.2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) เพื่อสร้างภูมิคุมกันและลดความรุนแรงของโรคโควิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอน

 

  • ตั้ง33 จุดฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนม.33

ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์จุดฉีดวัคซีนโควิด- 19 บูสต์เข็ม 3 ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อิเวสติเกชั่น จำกัด อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 มีจำนวนผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 168,751 คน และมีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพฉีดได้วันละ 1,200 คน โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.-31 มี.ค.65 เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด– 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3 นั้น ได้จัดตั้งจุดฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึง 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด (สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา) อีก 13 จุดฉีด 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม

 

  • แนะเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใน33จุดทั่วไทย

พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน เมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

ที่สำคัญคือ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ