"Hospitel" เกือบ 20,000 เตียงรองรับผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19

"Hospitel" เกือบ 20,000 เตียงรองรับผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19

ก.แรงงาน เตรียมเตียง"Hospitel" เกือบ 20,000 เตียง รองรับผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สำนักงานประกันสังคม เตรียมสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 ช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม พร้อมเตียงซึ่งเป็นของ Hospitel เกือบ 20,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไว้แล้ว โดยเป็นเตียงในโรงแรม ที่จัดให้เป็น Hospitel จำนวน 18,673 เตียง ใช้ไปแล้ว 12,240 เตียง ยังคงเหลือ 6,433 เตียง

ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกันตนรักษาหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็จะทำให้เตียงว่างลงอีก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ประกันตนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา

 

  • สำนักงานประกันสังคม ประสานหาเตียงเพิ่ม

ขณะเดียวกันสำนักงานประกันสังคมจะประสานหาเตียงสำรองเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับการรักษาผู้ประกันตนได้อย่างเพียงพอ จึงขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลและมั่นใจได้ว่ากระทรวงแรงงาน จะสามารถบริหารจัดการเตียงและรองรับการรักษาผู้ประกันตนจากทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมได้เป็นอย่างดี 

“ขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล และมั่นใจได้ว่า รัฐบาล กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้การดูแลทุกคนที่ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเท่าเทียม มีเตียงรองรับเพียงพอแน่นอน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงใย และได้กำชับให้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องแรงงานดุจคนในครอบครัว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าว

 

  • สายด่วน 1506 ประสานหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาล

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เตรียมสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้

รวมทั้งการประสานรองรับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประกันตนและประชาชนที่เดือดร้อนจากการตรวจโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หลังการรับแจ้งเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะรีบประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อ เข้าสู่ระบบการรักษาจะอยู่ที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ก่อนลำดับแรก โดยเน้นให้ผู้ประกันตนที่ป่วยเข้ารับการรักษาใน Hospitel

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์