"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ปี 65 ใช้บัตรประชาชนได้แล้ว ดูเงื่อนไขที่นี่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ปี 65 ใช้บัตรประชาชนได้แล้ว ดูเงื่อนไขที่นี่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมพร้อมเปิดรอบใหม่ ปี 2565 ชวนรู้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรอบเดิมบ้าง? โดยเฉพาะการปรับปรุงให้ใช้บัตรประชาชนได้แล้ว!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับประชาชน โดยที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีมติเห็นชอบให้ใช้ “บัตรประจำตัวประชาชน” แบบสมาร์ทการ์ด ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้รายละเอียดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 ว่าจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ มีเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขอย่างไร พร้อมตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กำลังเตรียมเปิดให้รับสิทธิรอบใหม่ของปี 2565  (แต่คาดว่าจะให้ลงทะเบียนภายในสิ้นปี 2564 นี้) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้ “บัตรประจำตัวประชาชน” แบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่าย

สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณารอบใหม่ กำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือและพิจารณาเกณฑ์อีกครั้ง หากได้ข้อสรุปชัดเจนจะเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด

เดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วที่ 13.6 ล้านคน โดยคาดว่ารอบใหม่นี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็นประมาณ 15 ล้านคน 

2. เกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เป็นอย่างไร? 

คลังเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้น ของผู้ที่อยากได้สิทธิบัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ดังนี้

 • รายได้ของครอบครัวจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท (เดิมมีการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคล)
 • ใช้หลักเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินมาพิจารณา 
 • หากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ จุดรับลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า จะต้องลงทะเบียนใหม่

 

3. ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 • มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีรายได้ไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีได้ไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ ตราสารหนี้)  
 • ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือหากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดิน ต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และกรณีเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่
 • หากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร สามารถมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 1 ไร่

4. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำอย่างไร?

 • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถเลือกธนาคารที่สะดวกได้ตามรายชื่อธนาคาร ดังนี้ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 2. ธนาคารออมสิน และ 3. ธนาคารกรุงไทย
 • แสดงหลักฐานยืนยันตนด้วย บัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และอื่นๆ
 • เก็บหลักฐานไว้ยืนยันการลงทะเบียน

-----------------------------------

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง