ย้ำ อย่าลืมลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ย้ำ อย่าลืมลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 ให้ 1 สิทธิ์บัตรต่อ 1 ครอบครัว

เปิด วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งเปิดให้ประชาชนสามารถ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาทซึ่ง รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 ให้ 1 สิทธิ์บัตรต่อ 1 ครอบครัว

 

อ่านข่าว : เช็คด่วน กฟภ.เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มวันนี้

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำนาน 1 ปี

 

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ

 

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

 

4.กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

 

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง

 

กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

 

เงื่อนไขลงทะเบียนลดค่าน้ำ

 

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
  • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

 

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าได้ฟ้าสูงสุดได้ 315 บาทต่อ 1 ครอบครัว

 

ผู้มีบัตร ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า

 

 

 

การลงทะเบียนขอลดค่าไฟฟ้า

1.เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อทำการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อ 1 ครอบครัว

 

 

เงื่อนไขลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า

 

  • ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน
  • หากเดือนไหนใช้ค่าไฟเกิน 315 บาท ท่านต้องจ่ายเอง
  • ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติ แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18
  • หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้
  • ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • มีการขยายสิทธิ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565