ด่วน โรงพยาบาลวิภาวดีเลื่อนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"

ด่วน โรงพยาบาลวิภาวดีเลื่อนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจาก "องค์การเภสัชกรรม" (อภ.)

(13 พ.ย.2564) โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจาก "องค์การเภสัชกรรม" ในล็อตที่ 2

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- มาแล้ว เช็คด่วนคิว "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" รพ.วิภาวดี รอบ พ.ย.2564 นี้

- "ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

- วัคซีน "โมเดอร์นา" องค์การเภสัชฯคอนเฟิร์มถึงไทยอีก 1.4 ล้านโดสปลายเดือนนี้

 

โดย โรงพยาบาลวิภาวดี ชี้แจงเกี่ยวกับการเลื่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna มาเมื่อใด จะรีบทำการ SMS แจ้งวันฉีดวัคซีน ให้ท่านทราบทันที โดยจะลำดับจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรก

 

ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยน ผู้ฉีดได้จนกว่า รพ.วิภาวดี จะมี SMS ไปยืนยันการนัดหมาย หลังจากได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) มาในล็อตที่ 2

 

 

ท่านที่รับวัคซีน Moderna เป็นเข็ม 1 ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2564 ทาง รพ. ได้เก็บวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ท่านได้ฉีดตามกำหนด คือ 7-13 ธันวาคม 2564 ท่านไม่ต้องกังวล

 

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจงพร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดว่าถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ด่วน โรงพยาบาลวิภาวดีเลื่อนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"