"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

"โรงพยาบาลวิภาวดี" แนะนำคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ( Moderna) สำหรับผู้ที่ได้รับคิวฉีดแล้ว และต้องการเลื่อน

"โรงพยาบาลวิภาวดี" แนะนำคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ( Moderna) กรณีผู้ที่ได้คิว และแจ้งวันฉีดแล้วไม่สะดวกที่จะเข้ารับวัคซีน 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- มาแล้ว เช็คด่วนคิว "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" รพ.วิภาวดี รอบ พ.ย.2564 นี้

 

โดยทาง "โรงพยาบาลวิภาวดี" ออกประกาศแจ้งคิว "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับการจัดสรรรอบที่ 1 ซึ่งทาง รพ. ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส และจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 ทำการฉีดตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่จะมีการขาดส่งของวัคซีนจากทางองค์การเภสัชกรรม

 

เบื้องต้นทาง "โรงพยาบาลวิภาวดี" ได้จัดคิวฉีด ตามลำดับการจ่ายเงิน ครบทุกคนและจัดลำดับการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

 

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

 

หมายเหตุ : **ลำดับคิวอาจมีการขยับได้ หากผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ แจ้งเป็นเข็มกระตุ้นทั้ง 2 เข็ม แทนการฉีดแบบเข็มแรก

 

 

ขณะเดียวกัน หากผู้ที่ได้รับคิวฉีดแล้ว และต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน สามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้หากวันและเวลาที่ต้องการ มีผู้เลื่อนออกไปหรือยังว่างอยู่ ไม่สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ 2 วันก่อนเวลานัดฉีด

 

คู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน Moderna

 

1.เมื่อเข้ามาหน้า VACCINE MANAGEMENT ให้กดปุ่มสีฟ้า (Manage Package) ตามภาพ

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

 

2.จะขึ้นหน้าต่าง Order No. และโชว์ข้อมูล Appointment (วันนัดฉีดวัคซีน) ในช่องสีเขียว หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันนัด ให้กดที่ปากกาช่องสีเขียว

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

 

3.จะพบหน้าต่างข้อมูล Appointment ให้ทำการกดที่ปุ่ม Change Date Appointment  ตามภาพ 

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

 

4.หากวันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงว่าง จะสามารถเลือกได้ เช่น ต้องการย้ายจากเดิม 1/11/2021 เวลา 09.00 น. เป็น 5/11/2021 เวลา 10.00 น. กดเลือกวันที่ต้องการ กดเลือกเวลาที่ต้องการ

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้  

 

5.จะพบหน้าต่าง ConfirmAppointment เช็คความถูกต้อง และกด Save และ Confirm  Save 

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

6.การเปลี่ยนแปลงนัด เรียบร้อย

 

"ฉีดวัคซีน Moderna" รพ.วิภาวดี หากไม่ว่างมาฉีด สามารถเลื่อนวัน-เวลาได้

 

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลวิภาวดี