เปิดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19ในไทย 5 กลุ่ม เดือนธ.ค.

เปิดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19ในไทย  5 กลุ่ม เดือนธ.ค.

เปิดสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ 5 กลุ่มในเดือน ธ.ค. ขณะที่สธ.วางกลยุทธ์เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้า พ.ย.นี้ ต้องครอบคลุม 70% ประชากร

ผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19เริ่มชะลอตัว

             นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 84 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 44,809,613 คน จากประชากร 66,174,314 คน หรือ 62.2% ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนเข้ามามากและสม่ำเสมอ แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลับเริ่มชะลอตัว สาเหตุจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่รอวัคซีนทางเลือก หรือไม่ยอมฉีดวัคซีนจากเหตุผลส่วนตัวกว่า 10 ล้านคน หรือ 17%
     และบางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางกลยุทธ์ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยกำหนดเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภาพรวมต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70%  หรือ 100 ล้านโดส และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%

สธ.เร่งกลยุทธ์ฉีดวัคซีนโควิด-19

        นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ได้ออกแบบวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ จัดการฐานข้อมูล ค้นหาประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้รับวัคซีน นำเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%, ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานภาคส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม/สมาคม ภาคเอกชน นำประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด, จุดฉีดวัคซีนต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

      ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน, จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนเนื่องใน วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564, ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว , จัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกและเพิ่มจุดฉีดวัคซีน , เพิ่มจำนวน Covid Free Setting ในทุกจังหวัด กำหนดให้ทั้งพนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนแล้ว, ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนระดับจังหวัดทุกวัน, ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดกิจกรรมจูงใจคนมาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือ ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าโดยสาร ในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว เป็นต้น

สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19เดือน ธ.ค. 

แผนการจัดสรรวัคซีนเดือน ธ.ค. 64 (ร่าง) เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 24 ล้านโดส  ได้แก่ 

1. ประชาชนทั่วไป 18 ปีขึ้นไปทุกจังหวัด 

แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์ 

แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า

จำนวน 18 ล้านโดส 

2. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ระบาด 

ไฟเซอร์ - ไฟเซอร์ 

จำนวน 3 ล้านโดส 

3. กลุ่มเด็กและวัยรุ่น 12-17 ปี  

ไฟเซอร์ - ไฟเซอร์ 

จำนวน 0.6 ล้านโดส 

4. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ 

แอสตร้าเซนเนก้า - ไฟเซอร์ 

จำนวน 0.4 ล้านโดส 

5. กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า 

จำนวน 2 ล้านโดส 

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้น

 แนวทางการให้ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ของไทย โดยอ้างอิงตามแนวทางของคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุม โรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุม ศบค. โดยสูตรเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ดังนี้

 ซิโนแวค – ซิโนแวค ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

ซิโนฟาร์ม – ซิโนฟาร์ม ระยะห่าง 4 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “แอสตร้าเซนเนก้า”

แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 6 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น “ไฟเซอร์”

ในส่วนของวัคซีน "โมเดอร์นา" สามารถฉีดเป็น "เข็มกระตุ้น" ได้ ในทุกสูตรข้างต้น ขณะที่ การฉีดเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดสูตรอื่นๆ ครบตามเกณฑ์อยู่ในการศึกษาวิจัย ให้รอประกาศฉีดในระยะต่อไป

แนวทางการฉีด “โมเดอร์นา” ในประเทศไทย

 1. ให้ฉีดตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna 2 เข็ม ห่าง 4 สัปดาห์

2. ให้สามารถฉีดเป็นเข็มที่ 2 ของสูตรไขว้ต่างๆ ระยะห่างระหว่างเข็มเป็น 4 สัปดาห์

3. ให้สามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้