มาแล้ว เช็คด่วนคิว "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" รพ.วิภาวดี รอบ พ.ย.2564 นี้

มาแล้ว เช็คด่วนคิว "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" รพ.วิภาวดี รอบ พ.ย.2564 นี้

"โรงพยาบาลวิภาวดี" ออกประกาศแจ้งคิว "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งทาง รพ. ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส

"โรงพยาบาลวิภาวดี" ออกประกาศแจ้งคิว "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับการจัดสรรรอบที่ 1 ซึ่งทาง รพ. ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รพ.วิภาวดี เผยจำนวนวัคซีน "โมเดอร์นา" ที่จะได้รับรอบไตรมาส 4/2564

- รพ.รามาฯ แจงขั้นตอนนัดฉีด "โมเดอร์นา" เงื่อนไขเลื่อนวัน - เปลี่ยนชื่อคนฉีด

- ปม "Moderna" รพ.ธรรมศาสตร์ โต้ กต.เป็นข้อๆ ชี้แจงเรื่องแบ่ง 1 ล้านโดสไปขายต่อ

 

โดย "โรงพยาบาลวิภาวดี" จะเริ่ม ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 ทำการฉีดตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่จะมีการขาดส่งของวัคซีนจากทางองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดย รพ. จะเลื่อนไปเป็นวันถัดไปที่ ได้รับส่งมอบวัคซีน หรือวันที่เร็วที่สุด

 

เบื้องต้นทาง "โรงพยาบาลวิภาวดี" ได้จัดคิวฉีด ตามลำดับการจ่ายเงิน ครบทุกคนและจัดลำดับการฉีดที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

 

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

 

หมายเหตุ : **ลำดับคิวอาจมีการขยับได้ หากผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ แจ้งเป็นเข็มกระตุ้นทั้ง 2 เข็ม แทนการฉีดแบบเข็มแรก

 

โดยหากระหว่างนี้ ทางองค์การเภสัชกรรม ไม่มีประกาศส่งมอบวัคซีนล็อตที่ 2 ทาง โรงพยาบาลจะจำเป็นต้องเลื่อนการฉีด เพื่อสำรองเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และจะแจ้งให้ท่านทราบทาง SMS อีกครั้ง

 

 

แต่หากทางองค์การเภสัชกรรม มีกำหนดส่งมอบวัคซีนล็อตที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ทาง โรงพยาบาลจะทำการฉีดต่อไปเรื่อยๆ โดยอาจจะมีการเพิ่มหรือลดจำนวนการฉีดต่อวัน ตามการส่งมอบจากทางองค์การเภสัชกรรมเป็นหลัก (เนื่องจากอาจจะมีการเพิ่มจำนวนการฉีดต่อวัน ขอให้ท่านเข้าระบบการเลื่อนวันนัดฉีด เพื่อ เข้าไปดูวันและเวลาที่ว่างอยู่เสมอ เพราะอาจจะมีช่วงเวลาที่ว่างตรงตามที่ท่านต้องการได้) โดยหากมีการลด จะเป็นการเลื่อนตามลำดับก่อนหลังที่ได้ลงไว้ในระบบเป็นเกณฑ์

 

ท่านที่ไม่ระบุยืนยันตัวตนผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) จะยังไม่ได้วันและเวลาที่ฉีด สำหรับผู้ที่ได้ระบุข้อมูลผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. โรงพยาบาลจะส่ง กำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านทาง SMS และ Email ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน https://youtu.be/DbFwSVSACNE

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่ ท่านจะไม่สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ 2 วัน ก่อนเวลานัดฉีดของท่าน

 

ในกรณีที่ผ่านวันนัดหมายของท่านแล้ว และท่านไม่ได้เข้ามารับวัคซีน ท่านจะไม่สามารถเลื่อนคิวด้วยตนเองได้ ต้องเลื่อนนัดผ่าน ศูนย์วัคซีน Moderna

 

การเปลี่ยนตัวผู้ฉีด จะต้องเปลี่ยนในระบบโดยผู้ที่ทำการจ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหน้างานได้

 

ในวันให้บริการฉีดวัคซีน กรุณามาให้ตรงในช่วงเวลานัดหมายของท่าน เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

 

ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา รพ.วิภาวดี โทร.02-5611111 ต่อ 2445-6 ทุกวันในเวลา 08.30-17.00 น.

 

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลวิภาวดี