พิษณุโลกปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลาย ปปช.เลือกฉีดได้ 4 สูตร

พิษณุโลกปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลาย ปปช.เลือกฉีดได้ 4 สูตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลายเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน เริ่ม 8 พ.ย.2564 นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลายเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน เริ่ม 8 พ.ย.2564 นี้ ประชาชนชาวพิษณุโลกสามารถเลือกฉีดสูตรใดก็ได้ โดยรับ Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แบบ ‘Walk in’ ช่วง พ.ย. 64 ไปที่ไหนได้บ้าง ?

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนบางซื่อ" ฟรี แอสตร้า-ไฟเซอร์ ผ่าน 4 ค่ายมือถือ วันนี้

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนถึง 10 พ.ย.2564

 

สำหรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ที่สามารถเลือกได้ ประกอบด้วย 4 สูตร ดังนี้

 

1.ซิโนแวค เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2

2.ซิโนแวค เข็ม 1 + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2

3.ซิโนแวค เข็ม 1 + ซิโนแวค เข็ม 2 + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3

4.ซิโนแวค เข็ม 1 + ซิโนแวค เข็ม 2 + ไฟเซอร์ เข็ม 3

 

พิษณุโลกปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลาย ปปช.เลือกฉีดได้ 4 สูตร

 

สามารถเลือกสูตรใดก็ได้ ขอเชิญประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชาวพิษณุโลกร่วมกัน ผู้ฉีดเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเลือกได้ทุกสูตร

 

กรณีผู้ฉีดเข็มแรกก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และได้สูตรไขว้ Sinovac + Astra Zeneca หากประสงค์จะรับเป็น Pfizer ต้องได้รับ Sinovac เป็นเข็ม 2 ก่อนแล้วจึงจะกระตุ้นด้วย Pfizer ในเข็มที่ 3 (สูตรที่ 4) 

 

บริการ ณ ศูนย์ฉีดทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

รวมคำถาม-ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จ.พิษณุโลก

 

พิษณุโลกปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลาย ปปช.เลือกฉีดได้ 4 สูตร

 

พิษณุโลกปรับสูตร "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้หลากหลาย ปปช.เลือกฉีดได้ 4 สูตร