"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนถึง 10 พ.ย.2564

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนถึง 10 พ.ย.2564

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี จนถึงวันที่ 10 พ.ย.2564 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2546 - 10 พ.ย.2552) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย.2564 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ปรับใหม่ เกณฑ์จ่าย "เงินเยียวยา" ผู้ประกันตนหากแพ้วัคซีนโควิดสูงสุด 4 แสน

- "เปิดประเทศ" 1 พ.ย.64 เช็คเลย ชนิดวัคซีนโควิดที่ถูกยอมรับ ฉีดแล้วเข้าไทยได้

- รพ.ธรรมศาสตร์ เผยเหตุเพราะอะไร ถึงยุติการส่งมอบ "วัคซีน Moderna" จากโปแลนด์

 

โดย เงื่อนไข "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ ต้องเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

 

สามารถขอรับบริการ "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง) ทุกวัน ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 17.00 น.

 

 

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนถึง 10 พ.ย.2564