ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แบบ ‘Walk in’ ช่วง พ.ย. 64 ไปที่ไหนได้บ้าง ?

ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แบบ ‘Walk in’ ช่วง พ.ย. 64 ไปที่ไหนได้บ้าง ?

รวมช่องทาง "ลงทะเบียน" ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดช่วงปลายปี 2564 แต่ละที่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

อัพเดทช่องทาง "ลงทะเบียน" ฉีด "วัคซีนโควิด-19" แบบ "Walk in" ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วง พ.ย. 64 มีที่ไหนบ้าง ?

 

  •   ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย.2564 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี 

เงื่อนไข:  ผู้รับวัคซีนเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2546 - 10 พ.ย.2552) เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สถานที่: สามารถขอรับบริการ "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง) ทุกวัน ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 17.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แบบ ‘Walk in’ ช่วง พ.ย. 64 ไปที่ไหนได้บ้าง ?

  •  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 

เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลนครพิงค์” ได้โพสต์ข้อความระบุ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.นครพิงค์ เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน 

เงื่อนไข: สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาใน อ.แม่ริม ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด และไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน โดยสามารถเลือกได้ 2 สูตรวัคซีนไขว้ ได้ 2 สูตร

- สูตร 1 : ซิโนแวค + แอสตรา ห่างกัน 3 สัปดาห์
- สูตร 2 : แอสตรา + ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์

สถานที่: ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ ตามวันเวลาดังนี้โดยเริ่มแจกบัตรคิว เวลา 10.00 น. ฉีดวัคซีน 11.00-15.00น.
- 5 พฤศจิกายน 2564: 300 คิว
- 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป: วันละ 500 คิว

  •  ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน จ.ภูเก็ต 

ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน (บริการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แบบ Walk in วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 รับจำนวน 3,000 คน โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac + AstraZeneca

เงื่อนไข: ต้องเตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต/ใบอนุญาตทำงาน (ต่างชาติ) กรณีทะเบียนบ้านต่างจังหวัดต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัย อยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

สถานที่: รพ.วชิระภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร. 076-361234 ต่อ 6605-6608

ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แบบ ‘Walk in’ ช่วง พ.ย. 64 ไปที่ไหนได้บ้าง ?

 

ที่มา: