ศบค.พิษณุโลก สั่งปิดตลาดสด -วัด 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศบค.พิษณุโลก สั่งปิดตลาดสด -วัด 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศบค.พิษณุโลก มีมติสั่งปิดตลาดสด 3 วัด 1 แห่ง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 5 - 11 พฤศจิกายนนี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกซึ่งลงมติผ่านระบบออนไลน์ด่วน เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันนี้ (3 พ.ย.) สั่งปิดตลาดและวัด รวม 4 แห่ง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2564 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1.ตลาดสดเทศบาล1(ตลาดใต้) ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย 2.ตลาดสดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ อาคาร 2) ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย 3.ตลาดสดเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จำนวน 8 ราย และ 4.วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กำหนดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี  Antigen Test Kit  (ATK) และ  RT-PCR  ในตลาดสดทั้ง 3 แห่ง และมอบหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการทำความสะอาดและจัดมาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขต่อไป