“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

“ในหลวง” ราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ 

วันนี้ (31ต.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดโสมนัสวิหาร

 

“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

เวลา 16.49 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดโสมนัสวิหารหน้าพระอุโบสถ เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ 

 

“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
 ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน 

 

“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ 

 

เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบของที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสฯ 

วัดโสมนัสวิหารหรือวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราชอุทิศ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี มีพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร เป็นพระประธานศิลปะยุครัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย เชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบศิลปะไทยผสมตะวันตก โดดเด่นนำเรื่องราวจากอิเหนา วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 2 สอดแทรกปริศนาธรรมกับคติสอนใจไว้ในทุกผนังแทนที่จะเป็นพุทธประวัติ ทศชาติชาดกได้อย่างกลมกลืน