อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 9 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 9 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 9 จังหวัด 32 สายทาง 59 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงแนะใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 14.15 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 9 จังหวัด 32 สายทาง 59 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงแนะใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความเป็นห่วงใยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนจึงขอให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณน้ำสะสมจากฝนตกต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นท่วมผิวจราจร พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน

พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงปลายเดือน ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.15 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 9 จังหวัด 32 สายทาง 59 แห่ง โดยทางหลวงในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่

1) จ.ขอนแก่น 2) จ.มหาสารคาม 3) จ.นครราชสีมา 4) จ.นนทบุรี 5) จ.อ่างทอง 6) จ.พระนครศรีอยุธยา 7) จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม 9) จ.กาญจนบุรี

โดยทางหลวงที่มีระดับน้ำสูงได้แก่

  • ทล. 2  ท่าพระ – ขอนแก่น ระดับน้ำสูง 200 ซม.
  • ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน
  • ทล.32  นครหลวง-อ่างทอง ระดับน้ำสูง 170 ซม.
  • ทล 3263 อยุธยา–ไผ่กองดิน  ระดับน้ำสูง 200 ซม.
  • ทล.340 สาลี-สุพรรณ ระดับน้ำสูง 180 ซม.  ซึ่งมีการจราจรผ่านไม่ได้  21 แห่ง  ดังนี้

1. จ.ขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล. 2 ท่าพระ – ขอนแก่น ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม.

- ทล.12 ขอนแก่น-พรหมนิมิตร ช่วง กม.ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 40 ซม.

 

2. จ.มหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)   

- ทล. 213 มหาสารคาม – หนองขอม กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอมยาง) ระดับน้ำสูง 220 ซม.

 

3.จ.นครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)   

- ทล. 202 ดอนตะหนิน – ตลาดไทร ช่วง กม.ที่ 93+611 ระดับน้ำสูง 10-20 ซม.   

 

4. จ.นนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 16+610 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่เพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 15-20  ซม.

- ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนแคราย)  ระดับน้ำสูง 15-25 ซม.

- ทล. 307 แยกสวนสมเด็จ-สะพานนนทบุรี ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 80 ซม.

 

5. จ.อ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.32  อ่างทอง - ไชโย ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 130 ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน 

- ทล.33  นาคู – ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000 – 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 ซม.

6. จ.พระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง)

- ทล.32  นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 170 ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน

- ทล.32  นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน

- ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 200 ซม.ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน   

- ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 200 ซม.  ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน   

- ทล.3412 บางบาล-ผักไห่ ช่วง กม.ที่ 13+900-20+000 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทช.4047 บริเวณแยกวัดไผ่ล้อมและแยกวัดกอไผ่

- ทล.3412 บางบาล-ผักไห่ ช่วง กม.ที่ 17+400-23+900 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทช. 3501 ออกแยกป่าโมก

7.จ.สุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล. 33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน   

- ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 49+673 – กม.ที่ 49+750 (สะพานสาลี) ระดับน้ำสูง 35-40 ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน

- ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 180 ซม.  ซม. ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน

- ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 71+230 – กม.ที่ 71+620 (ช่องทางคู่ขนานซ้ายขวาทาง) ระดับน้ำสูง 45 ซม.

- ทล. 3557 ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี กม.ที่ 0+450 – กม.ที่ 0+726 (ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 35 ซม.

8.จ.นครปฐม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 338 พุทธมณฑลสาย 4  - นครชัยศรี ช่วง กม.ที่ 24+800 -25+500 ระดับน้ำสูง 50 ซม.  ใช้ทางกลับรถด้านหน้าแทน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1