ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 12 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 12 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

กรมทางหลวง อัพเดท! ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 12 จังหวัด 40 สายทาง 67 แห่งการจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง โดยพื้นที่น้ำท่วมสูงส่วนใหญ่เป็นจุดกลับรถใต้สะพานเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมจากฝนตกต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นท่วมผิวจราจร พร้อมเร่งระบายคืนการสัญจรให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้ขานรับข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มอบแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานเร่งรัดสำรวจซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายพื้นที่ และกำชับให้ออกแบบสายทาง

โดยคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมก่อนช่วงฤดูฝนปี 2565 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ติดตามการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพเนื่องจากยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนโดยภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง สามารถสัญจรได้ตามปกติ

แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง จึงมอบให้หน่วยงานเร่งระบายน้ำ สำหรับเส้นทางที่ยังไม่สามารถเปิดสัญจรได้ให้ติดตั้งป้ายเตือน หลักนำทาง ไฟกะพริบและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โดยพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงส่วนใหญ่เป็นจุดกลับรถ เช่น จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้างระดับน้ำผิวทาง 200 เซนติเมตร บน ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น และจุดอุโมงค์ท่าขอนยาง ระดับน้ำ 220 เซนติเมตร ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมจากฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วมผิวจราจร

ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 12 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

จุดกลับรถบางศาลาบน ระดับน้ำ 135 เซนติเมตร ทล.32 อ่างทอง - ไชโย เนื่องจากคันกั้นน้ำจระเข้ร้องแม่น้ำเจ้าพระยาพังเนื่องจากน้ำไหลแรงเข้ามาบริเวณคลอง จุดกลับรถคลองกะท่อ ระดับน้ำ 165 เซนติเมตร ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง และจุดกลับรถใต้สะพานสีกุก ระดับน้ำ 195 เซนติเมตร ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยสะสมจำนวนมากจากฝนตกต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นท่วมผิวจราจรบริเวณใต้สะพาน

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 14.15 น. ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 12 จังหวัด 40 สายทาง 67 แห่ง

ทั้งนี้การจราจรผ่านไม่ได้ 8 จังหวัด 19 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

2. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 220 เซนติเมตร

3. จังหวัดนครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล.202 ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ช่วง กม. ที่ 93+611 ระดับน้ำสูง 10 - 30 เซนติเมตร

4. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+610 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่เพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30 - 40 เซนติเมตร

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+50 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนแคราย) ระดับน้ำสูง 20 - 25 เซนติเมตร

- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 75 เซนติเมตร 

5. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.32 อ่างทอง - ไชโย ช่วง กม. ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 135 เซนติเมตร 

- ทล.33 นาคู - ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000 - 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร 

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 165 เซนติเมตร

- ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 95 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 195 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 195 เซนติเมตร

- ทล.3412 บางบาล - ผักไห่ ช่วง กม. ที่ 13+900 - 20+000 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร

7. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 49+673 - 49+750 (สะพานสาลี) ระดับน้ำสูง 35 - 40 เซนติเมตร

- ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 180 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 71+230 - 71+400 (ช่องทางคู่ขนานซ้ายขวาทาง) ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

- ทล.3557 ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 0+700 - 0+726 (ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร

8. จังหวัดนครปฐม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล.338 พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ช่วง กม. ที่ 24+800 - 25+500 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1