ผลจาก "ราคาน้ำมัน" พุ่ง ขนส่งพร้อมปรับราคา-หยุดให้บริการเพื่อความอยู่รอด

ผลจาก "ราคาน้ำมัน" พุ่ง ขนส่งพร้อมปรับราคา-หยุดให้บริการเพื่อความอยู่รอด

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ เรียกร้อง 5 ข้อต่อรัฐบาลแก้ปัญหาผลกระทบ "ราคาน้ำมัน" ดีเซลสูง ลั่นพร้อมปรับราคาค่าขนส่งสินค้า หรือ หยุดให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อความอยู่รอด

(19 ต.ค.2564) ที่สำนักงานสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ พร้อมสมาชิกแถลงข่าวข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลจากผลกระทบ "ราคาน้ำมัน" ดีเซล ประกอบด้วย

 

 

 

 

1.ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานตรึง "ราคาน้ำมัน" ดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท/ลิตรเป็นระยะเวลา 1 ปีในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 , วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติอุทกภัย ภัยพิบัติจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลาย

 

2.ลดาภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆมาทดแทน

 

3.ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาธิบาล ซื่อสัตว์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาด 

 

4.ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน)

 

5.ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรมและคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

 

 

นายกิตติชัย กล่าวว่า หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล ทางผู้ประกอบการก็พร้อมจะปรับราคาค่าขนส่งสินค้าและหยุดให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 1 ปีที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลประกอบการแย่ลงเนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง