อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

"กรมทางหลวง" อัพเดทสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และการจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากเส้นทางคมนาคมได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  อีกทั้งท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจ ซ่อมแซม และแก้ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหาย 

จึงเร่งให้หน่วยงานในสังกัดให้เร่งซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชั่วโมง เนื่องจากขณะนี้บางพื้นที่ยังได้รับอิทธิพลจากพายุทำให้มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง

อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และการจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง รายละเอียดดังนี้

ทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง ดังนี้
1. ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร 
2. ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน ระดับน้ำสูง 210 เซนติเมตร
3. ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ระดับน้ำสูง 125 เซนติเมตร 
4. ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ระดับน้ำสูง 175 เซนติเมตร
5. ทล.340 สาลี - สุพรรณ ระดับน้ำสูง 125 เซนติเมตร

อ่านข่าว : พื้นที่เกษตรเสียหาย 1.1 ล้านไร่ น้ำท่วมกระทบ”ข้าว-มัน”มากสุด

อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

ทางหลวงการจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร

- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์
- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

2. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.213 มหาสารคาม - หนองขอน ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 เซนติเมตร

3. จังหวัดนครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) 
-ทล.2150 คง - โนนไทย ช่วง กม. ที่ 40+000-41+000 ระดับน้ำสูง 20 - 55 เซนติเมตร
- ทล.2369 พระทองคำ - ดอนไผ่ กม. ที่ 7+800-8+800 ระดับน้ำสูง 30 - 50 เซนติเมตร

4. จังหวัดชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) 

- ทล.201 ช่องสามหมอ - บ้านแข้ กม. ที่ 185+000-185+300 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 20 - 60 เซนติเมตร

- ทล.201 ช่องสามหมอ - บ้านแข้ กม. ที่ 188+000-188+300 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 10 - 60 เซนติเมตร

- ทล.2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว กม. ที่ 7+050-7+150 ระดับน้ำสูง 30 - 50 เซนติเมตร

5. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก) ระดับน้ำสูง 30 - 35 เซนติเมตร

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30 - 40 เซนติเมตร

- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ช่วง กม. ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง
30 เซนติเมตร 

อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

6. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 125 เซนติเมตร

- ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร 

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.347 บางกระสั้น - บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 เซนติเมตร

8. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 85 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 125 เซนติเมตร

9. จังหวัดปราจีนบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล. 33 ประจันตคาม - พระปรง ช่วง กม.ที่ 171+400 - กม. ที่ 171+900 ระดับน้ำสูง 15 - 50 เซนติเมตร

10. จังหวัดกาญจนบุรี  (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) 

- ทล. 3390 หนองรี - บ่อยาง ช่วง กม.ที่ 3+200 - กม. ที่ 4+200 ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร

อัพเดทล่าสุด! พบทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1