ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 11 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 11 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

อัพเดท! ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 11 จังหวัด 25 สายทาง 53 แห่ง โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก และปลอดภัย ตลอดจนป้องกันเหตุแก่ประชาชน และผู้ใช้รถในช่วงฤดูฝนนี้

โดยให้ติดตามเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย ติดตามการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขให้การจราจรใช้การได้ในเบื้องต้นทันที พร้อมทั้งสั่งการให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุและชิ้นส่วนสะพานเบลีย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด 

ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 11 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

นอกจากนี้ ยังกำชับให้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดรถ Mobile Service  ช่วยเหลือประชาชนกรณีรถเสียบนทางหลวง จัดรถบรรทุกไว้บริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมถึงให้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะปกติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบ ทางหลวงถูกน้ำท่วม
ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 11 จังหวัด 25 สายทาง 53 แห่ง โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง  ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล.2 ท่าพระ - ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 250 เซนติเมตร

- ทล.12 ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ช่วง กม. ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร

- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์
- ทล.2065 พล - ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

- ทล.2131 บ้านสะอาด - เหล่านางงาม ช่วง กม. ที่ 6+700 - 7+200 ระดับน้ำสูง 20 - 30 เซนติเมตร ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 2062 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี กม. ที่ 0 ไปออกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านฝาง - ขอนแก่น กม. ที่ 540 เข้าเมืองขอนแก่น

2. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

-  ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ลำน้ำชีล้นตลิ่งมีระดับน้ำสูงขึ้น ผนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ทำการปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน

3. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 ระดับน้ำสูง 25 - 30 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม. 18+500 แทน 

- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000 ระดับน้ำสูง 25 - 30 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม. 16+600 แทน 

4. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร

- ทล.32  นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 (จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul.) ระดับน้ำสูง 90 เซนติเมตร 

- ทล.32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร 
- ทล.33 นาคู - ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+200 - 36+400 (สี่แยกไฟแดงป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 11 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล.347 บางกระสั้น - บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 เซนติเมตร

- ทล.3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 เซนติเมตร

6. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร

- ทล.340 สาลี - สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 130 เซนติเมตร

7. จังหวัดนครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล.1 บ้านหว้า - วังไผ่ ช่วง กม. ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 25 เซนติเมตร

8. จังหวัดตราด (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)  

- ทล. 3494 ท่าประดู่ - ถางเกลือ  ช่วง กม. ที่ 18+490 - 18+570 ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร

ทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 11 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1