ตลาดสุรนารี ไม่มีกำหนดเปิด ติดเชื้อลุกลาม 19 อำเภอ

ตลาดสุรนารี ไม่มีกำหนดเปิด ติดเชื้อลุกลาม 19 อำเภอ

ตลาดสุรนารี จ.นครราชสีมา ไม่มีกำหนดเปิด หลังพบผู้ติดเชื้อลุกลาม 19 อำเภอ ป่วยเพิ่ม 10 ราย สะสม 528 ราย เสียชีวิต 2 ราย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม นายแพทย์สมบัติ  วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 102 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย และสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 93 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,177 ราย รักษาหาย 22,381 ราย ยังรักษาอยู่ 3,611 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย เสียชีวิตสะสม 185 ราย

อ่านข่าว :  ผู้ประกันตนเตรียมได้สิทธิเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ เป็นเวลา 22 วัน ยังพบผู้ป่วยที่มีประวัติเชื่อมโยงผู้ค้าผักผลไม้และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อขยายวง 1 เป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารี พบจากการตรวจเชิงรุก ATK และเดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาและ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ป่วยเพิ่ม 10 ราย ป่วยสะสม 358 ราย

วง 2 ผู้มาซื้อผักผลไม้ไปขายตามตลาดท้องถิ่น และผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษา ป่วยเพิ่ม 10 ราย ป่วยสะสม 284 ราย วง 3 บุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ป่วยสะสม 48 ราย ซึ่งเชื้อได้กระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ครบุรี อ.สูงเนิน อ.ปักธงชัย อ.เมือง อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด อ.ขามสะแกแสง อ.โนนสูง อ.บ้านเหลื่อม อ.ห้วยแถลง อ.ขามทะเลสอ อ.วังน้ำเขียว อ.พระทองคำ อ.สีคิ้ว อ.หนองบุญมาก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.คง อ.โนนไทย และ อ.โนนแดง ป่วยสะสม 528 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

 

 

ทั้งนี้นายจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.นครราชสีมา ได้ชี้แจงกรณีผู้บริหารตลาดเอกชนได้ขอทบทวนคำสั่งการปิดตลาดสุรนารีให้ระบุช่วงระยะเวลาชัดเจน ซึ่งคำสั่งการปิดตลาดสุรนารีเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ 2558 ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดและ พ.ร.บ.สาธารณสุข กรณีตลาดไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งมีเงื่อนไขต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคและเจ้าของพื้นที่ได้ชี้แจงเหตุผลการตรวจประเมินยังไม่ครบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามจะนัดหมายทีมตรวจบูรณาการลงพื้นที่ดำเนินการอีกครั้ง