สั่งปิดตลาดสุรนารี คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังติดเชื้อ 79 ราย

สั่งปิดตลาดสุรนารี คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังติดเชื้อ 79 ราย

สั่งปิดตลาดสุรนารี เป็นระยะเวลา 3 วัน คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังพบติดเชื้อแล้ว 79 ราย หวั่นเชื้อกระจาย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 170 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 140 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 30 ราย

 • เมือง 69 ราย
 • ห้วยแถลง 18 ราย
 • สูงเนิน 17 ราย
 • พิมาย 13 ราย
 • จักราช 12 ราย
 • ปักธงชัย 8 ราย
 • ครบุรี 6 ราย
 • วังน้ำเขียว 6 ราย
 • โนนไทย 5 ราย
 • คง 4 ราย
 • โชคชัย 3 ราย
 • โนนสูง 2 ราย
 • เมืองยาง 2 ราย
 • แก้งสนามนาง 1 ราย
 • ขามสะแกแสง 1 ราย
 • เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
 • ลำทะเมนชัย 1 ราย
 • สีคิ้ว 1 ราย

ล่าสุดยอดผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมอยู่ที่ 21,854 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 153 ราย

สั่งปิดตลาดสุรนารี คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังติดเชื้อ 79 ราย

ขณะที่ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ "ตลาดสุรนารี"

 

สั่งปิดตลาดสุรนารี คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังติดเชื้อ 79 ราย

1.ปิดตลาดสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

2.ระหว่างที่ปิดตลาดสุรนารี ให้เจ้าของตลาดฯทำความสะอาดสถานที่

3.ให้งดหรือชะลอการเข้าออกภายในตลาดสุรนารี

สั่งปิดตลาดสุรนารี คลัสเตอร์ตลาดค้าส่งกลางเมืองโคราช หลังติดเชื้อ 79 ราย