ผู้ประกันตนเตรียมได้สิทธิเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19

ผู้ประกันตนเตรียมได้สิทธิเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19

สปส.เตรียมแก้ประกาศให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมาได้รับสิทธิเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19จาก สปสช. เร่งเสนอ คกก.การแพทย์ และบอร์ด สปส. พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ทีมกฎหมาย สปสช. ได้ประชุมร่วมกับทีมกฎหมายสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิการช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ได้
ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564

อ่านข่าว : คิกออฟ 4 ต.ค.! ศธ.กำหนดฉีดวัคซีนโควิด“นร.-เยาวชน” 29 จว.สีแดงเข้ม

ทั้งนี้ จากการหารือนี้ได้ข้อสรุปคือ ทางสำนักงานประกันสังคมจะกลับไปแก้ไขประกาศของสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนผู้ประกันตนที่มีสัญญาติไทยจะกลับมารับการคุ้มครองตามประกาศของ สปสช.

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนหน้านี้ การแก้ไขประกาศดังกล่าวทาง สปส.จะให้มีผลบังคับย้อนหลังถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้รับบริการที่เสียหายจากวัคซีนโควิด-19 ของ สปสช. บังคับใช้ จะทำให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ทางทีมกฎหมาย สำนักงานประกันสังคมจะเร่งแก้ไขประกาศฯ พร้อมจะเสนอเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) พิจารณาต่อ่ไป

“การหารือครั้งนี้ทั้งสำนักงานประกันสังคมและ สปสช. ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือได้รับความเสียหายหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้รับการดูแลโดยเร็ว โดยได้รับการคุ้มครองเยียวยากรณีฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่ได้รับสิทธินี้อย่างเท่าเทียม และด้วยผู้ประกันตนที่รอรับการเยียวยานี้มีจำนวนมาก ในส่วน สปสช. ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 12 ชุด ในการเร่งพิจารณาในเขตพื้นที่ กทม.แล้ว” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว