เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ยังไม่ได้เงินทำไง เช็คด่วนวิธีร้องรับเยียวยา 5000 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ยังไม่ได้เงินทำไง เช็คด่วนวิธีร้องรับเยียวยา 5000 บาท

อัพเดทต่อเนื่อง เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ยังไม่ได้เงินทำไง เช็คด่วนวิธีร้องรับเยียวยา 5000 บาท www.sso.go.th

อัพเดท! เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 กรณีแจกเงิน "ประกันสังคม" หรือเงินเยียวยา 5000 บาท แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 (ม.40) 

ตามที่ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

เนื่องจากไม่สามารถโอนจ่ายในคราวเดียวกันได้ ประกันสังคม จะจ่ายตามลำดับเลขบัตรประชาชน

ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ปรากฎว่า เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 แล้วผู้ประกันตนบางรายยังไม่ได้เงินจำนวน 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 40 บางรายยังไม่ได้เงินจำนวน 5,000 บาท ว่า หากสมัครตามหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

กรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ
เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน