ประกันสังคม 'ม.40' มีคุณสมบัติครบ แต่เช็คแล้ว 'ไม่ได้รับสิทธิ' รับเงิน 5,000 ต้องทำอย่างไร ?

ประกันสังคม 'ม.40' มีคุณสมบัติครบ แต่เช็คแล้ว 'ไม่ได้รับสิทธิ' รับเงิน 5,000 ต้องทำอย่างไร ?

ประกันสังคม "ม.40" เปิดโอกาสให้ผู้ "ประกันตน มาตรา40" มีคุณสมบัติครบ แตตรวจสอบสิทธิแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ" 5,000 บาท สามารถ "ยื่นทบทวนสิทธิ" ได้ 1-30 ก.ย.

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกันสังคมกำหนด จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด คือเป็นผู้ประกันตนที่เข้าข่าย 9 อาชีพในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด 29 จังหวัด ได้แก่ 

- กลุ่ม 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

- กลุ่ม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

- กลุ่ม 16 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

โดยมีการทยอยเริ่มโอนเงินตามสิทธิ์ในแต่ละจังหวัดไปแล้วตั้งแต่ 24 ส.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังมีกลุ่มที่มีคุณสมบัติ แต่ "ตรวจสอบสิทธิ์" แล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะต้องยื่น "ทบทวนสิทธิ์" ตามช่วงเวลาที่กำหนด คือวันที่ 1 ก.ย. 64 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 

  •  วิธีการทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 40 

- โทรติดต่อหมายเลข 1506

- ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

  •  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทบทวนสิทธิ 

- เตรียม “บัตรประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ ใช้ในการยืนยันสิทธิ

163021105143

อีกหนึ่ง กรณี ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ อาจเกิดจากชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับในระบบ ที่อาจมาจากการสะกดผิดตอนลงทะเบียนสมัคร หรือเจ้าตัวมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลัง

ดังนั้น อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลในระบบประกันสังคมว่าถูกต้องหรือไม่ โดยเข้าไปที่ ระบบสมาชิกผู้ประกันตนที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจดูข้อมูลชื่อ-นามสกุล ในระบบประกันสังคม ที่เราเคยลงทะเบียนไว้

หากพบว่าชื่อเราไม่ตรงกับในระบบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อให้ถูกต้อง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานประกันสังคม (สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง) แจ้งเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่อาจขอให้ส่งเอกสาร เช่น บัตรประชาชน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล

- เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง แล้วแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลในระบบ พร้อมนำบัตรประชาชน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล ติดตัวไปด้วย

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนชื่อ นามสกุแล้ว 3-4 วัน สามารถเข้าไป "ตรวจสอบสิทธิ" ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง

ที่มา: ประกันสังคม