“ในหลวง”มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติซาอุดีอาระเบีย

“ในหลวง”มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติซาอุดีอาระเบีย

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2564 ความว่า  

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

กรุงริยาด

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบีย

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะยังคงเจริญงอกงาม และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว