"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรฯ ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทดราษฎร์จเริญมณีฤทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติขอบ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (13ก.ย.64) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

พระโสภณวัชราภรณ์ นามเดิม บรรทม แสงสุทธิวาส เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2482 อายุ 82 ปี พรรษา 54 อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ณ วัดหัวสวน ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่

 

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา

"ในหลวง" พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระโสภณวัชราภรณ์ ฉะเชิงเทรา