ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์

ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์

"ในหลวง" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์

เมนูพระราชทาน ได้แก่ ปีกไก่ไข่พะโล้เต้าหู้เห็ดหอม และ น้ำพริกข่า ผักสด โดยมี นายแพทย์สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง และนายแพทย์วันชัย ศรีพุก นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์

ในหลวง พระราชทานอาหารแก่รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธิ์