เช็คคำสั่ง 'ภูเก็ต' ปิดห้างเซ็นทรัล-ร้านค้าภายในทุกประเภท 7 วันรวด 27 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

เช็คคำสั่ง 'ภูเก็ต' ปิดห้างเซ็นทรัล-ร้านค้าภายในทุกประเภท 7 วันรวด 27 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

เช็คคำสั่ง "ภูเก็ต" ปิดห้างเซ็นทรัล-ร้านค้าภายในทุกประเภท 7 วันรวด ตั้งแต่ 27 ก.ค.-2 ส.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ..ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564 และ 4158/2564 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1.มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยสถานศึกษาในระบบทุกแห่งและสถาบันกวดวิชาทุกแห่งให้ปิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3-16 ..2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน

162735065465

2.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) รวมถึงให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน ส่วนตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร

3.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100 คน เว้นแต่กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  

162735069269

162735069897