โปรดเกล้าฯ เชิญหิรัญบัฏ เครื่องยศสมณ ถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณฯ จ.ร้อยเอ็ด

โปรดเกล้าฯ เชิญหิรัญบัฏ เครื่องยศสมณ ถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณฯ จ.ร้อยเอ็ด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ เครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณฯ ณ วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนีฯ ณ วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้ (25 เม.ย. 64) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

161935609385

161935589526

161935590192

161935609287

161935593071

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ณ วัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

161935639813

161935644650

161935648358