'เราชนะ' ใครมีสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท บ้าง?

'เราชนะ' ใครมีสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท บ้าง?

เปิดเงื่อนไขสำคัญ โครงการ "เราชนะ" ใครไม่มีสิทธิได้รับเงิน "เยียวยา" จากรัฐบาล "7,000 บาท" บ้าง

"เราชนะ" โครงการ "เยียวยา" ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" ล่าสุดจากรัฐบาล ที่มอบเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64) รวมเงินช่วยเหลือประชาชนรายละ 7,000 บาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนมกราคมนี้ โดยรายละเอียด "วิธีการลงทะเบียนเราชนะ" ที่ชัดเจนจะต้องรอหลังจากที่นำมาตราการนี้เข้าหารือรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64 

อย่างไรก็ตาม "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมหลักเกณฑ์เบื้องต้นมาให้แล้วว่าใครมีสิทธิได้รับเงินโครงการ "เราชนะ" บ้าง?

ข่าวที่น่าสนใจ : 

  •  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา โครงการ "เราชนะ" 

กลุ่มเป้าหมายของความช่วยเหลือในครั้งนี้ คือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งมีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ ได้แก่

- กลุ่มอาชีพอิสระ

- ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40

- เกษตรกร

- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบีนยใหม่ เพราะระบบของทางภาครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิเกือบ 14 ล้านราย

ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ และข้อมูลอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่ง หนึ่งในระบบคัดกรองสำคัญที่จะนำมาเป็นจุดชี้ขาดเรื่องความช่วยเหลือ ก็คือ "จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคาร" ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิด เราชนะ กำหนดไว้

161094724536

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โดยเมื่อระบบคัดกรองกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ เราชนะ ผ่านการลงทะเบียนที่คาดว่าจะมีการใช้เว็บไซต์ชื่อ www.เราชนะ.com มาเป็นช่องทางหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การประมวลข้อมูลกับระบบประกันสังคม เพื่อคัดกรองผู้ที่มีชื่อในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ออก ก่อนจะนำไปตรวจสอบข้อมูลกับระบบธนาคารว่า ผ่านเกณฑ์เงินขั้นต่ำในระบบบัญชีหรือไม่ จากนั้น จึงจะโอนเงินผ่านบัญชีในระบบพร้อมเพย์ หรือการใช้แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"