'คนละครึ่ง’ เฟส 2 ลงทะเบียน ‘www.คนละครึ่ง.com’ รอบเก็บตก 20 ม.ค.ยังไงให้ทัน 1.34 ล้านสิทธิ?

'คนละครึ่ง’ เฟส 2 ลงทะเบียน ‘www.คนละครึ่ง.com’ รอบเก็บตก 20 ม.ค.ยังไงให้ทัน 1.34 ล้านสิทธิ?

เทคนิคการเตรียมตัว และลงทะเบียน "คนละครึ่ง” เฟส 2 รอบเก็บตกผ่าน "www.คนละครึ่ง.com" ในช่วงเช้าวันที่ 20 ม.ค. 64 ให้เป็น 1 ใน 1.34 ล้านสิทธิ พร้อมวิธีใช้เงินผ่าน "เป๋าตัง" สำหรับมือใหม่

คนละครึ่ง เฟส 2 กลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในรอบเก็บตก โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม 1.34 ล้านสิทธิ ผ่านระบบ www.คนละครึ่ง.com 

โดยจะเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์​สามารถลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท จากรัฐเพื่อนำไปจับจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 64

ก่อนที่จะไปลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตก" ในวันพุธ ที่ 20 ม.ค. นี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" นำเทคนิคในการเตรียมลงทะเบียนให้ทัน พร้อมวิธีเตรียมแอพพลิเคชั่นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อได้รับสิทธิ โดยสามารถทำได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" รอบเก็บตก 

"โครงการคนละครึ่งเฟส 2" รอบนี้จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันพุธ ที่ 20 ม.ค. 64 โดยเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 06.00 น. ผ่าน "เว็บไซต์คนละครึ่ง" หรือ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน 1 ล้านสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ โดยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะลงทะเบียน ได้แก่

1) คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 2"

ผู้ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งได้ ต้องเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ดังนี้

- มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 

- เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการ "คนละครึ่ง" มาก่อนเลย (ถ้ารับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1 มาแล้ว สามารถกดต่ออายุสิทธิ คนละครึ่งเฟส 2 รับเงินเพิ่ม 500 บาทผ่านแอพเป๋าตัง) หรือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ไม่สำเร็จ สามารถเริ่มเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตกได้

- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ไม่ได้จะใช้สิทธิ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563  

ฉะนั้น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อนี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ไม่ต้องเสียเวลาตื่นมารอลงทะเบียนเช้า แต่สำหรับคนที่มีคุณสมบัติครบ และต้องการลงทะเบียนให้ทันในรอบนี้ จะต้องเตรียมตัวลงทะเบียนก่อนถึง เวลา 06.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. เพื่อให้สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนได้ทัน หรือมีเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่เช้า ลดโอกาสพลาดท่าเพราะ OTP เข้าช้าได้บ้าง 

2) เงื่อนไขการใช้เงินคนละครึ่ง

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจคือ "เงื่อนไขในการใช้สิทธิคนละครึ่ง" สำหรับโครงการนี้ให้เงิน 3,500 บาท แต่ไม่ใช่เงินก้อนหรือเงินสดที่นำไปซื้ออะไรก็ได้ เงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้คือ "รัฐช่วยค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง" หมายความว่าทุกครั้งที่มีการจับจ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเติมเงินของตัวเองเข้าไปในระบบก่อน เพื่อหารค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งกับรัฐเสมอ โดยใน 1 วัน สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งได้ไม่เกิน 300 บาท (รัฐ 150 บาท เรา 150 บาท) ซึ่งหากใน 1 วันใช้ไม่ถึง 300 บาท ก็สามารถทบวงเงินไปใช้ในวันต่อไปได้ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

นอกจากนี้คนละครึ่งยังกำหนดว่าจะต้องซื้อจาก "ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง" เท่านั้น โดยร้านที่รับคนละครึ่งจะมีสัญลักษณ์ของโครงการ และมีแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เพื่อรับเงินจากแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ของลูกค้า

และอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ไม่รู้ไม่ได้คือ "การใช้สิทธิครั้งแรก" ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งรอบใดก็ตาม จะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยีนการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่ไปใช้สิทธิจะต้องถูก "ตัดสิทธิ" ในวันที่ครบกำหนดทันที

 2. รู้วิธีลงทะเบียนที่ถูกต้องตามขั้นตอน 

การลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" รอบเก็บตกในครั้งนี้ มีขั้นตอนเหมือนกับ "คนละครึ่ง" รอบที่ผ่านๆ มา โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิจะต้องทำ 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1) ลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 2" รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ให้สำเร็จก่อน

การลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง (www.คนละครึ่ง.com) ให้ได้รับสิทธิให้สำเร็จ ก่อนที่จะไปใช้เงิน 3,500 บาทผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" โดยการลงทะเบียนรับสิทธิจาก www.คนละครึ่ง.com สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

- กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน" 

- อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม

- กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์

- กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

- เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS

 2) ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายเงิน "คนละครึ่งเฟส 2" รอบเก็บตก 

- ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตังลงในโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์คำว่า "เป๋าตัง" ที่ Google Play หรือ App Store และติดตั้งให้เรียบร้อย

- เปิดแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ที่ติดตั้งแล้วขึ้นมา จะพบว่าแอพฯ ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ ผ่านรหัสลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปเพื่อรอรับรหัส OTP

- จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความ (SMS) ในโทรศัพท์มือถือ พอได้รหัสนั้นมาแล้ว ให้กรอกรหัส OTP นั้นลงไปในแอพฯ เป๋าตัง

- ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตังทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

- เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เลย 

- สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะใช้จ่ายเงินผ่านโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" สามารถทำตามขั้นตอนตามภาพด้านล่างนี้

160775789577