'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ราษฎรเพื่อลดค่าครองชีพ

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ราษฎรเพื่อลดค่าครองชีพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่ราษฎรตำบลธงชัยเหนือ และตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกลดค่าครองชีพราษฎร

วันนี้ (20 ส.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ข้อความ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่ราษฎรตำบลธงชัยเหนือ และตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกลดค่าครองชีพราษฎร โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน พร้อมกับเปิดการอบรมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคแก่ราษฎร ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ยังความปลาบปลื้มหาที่สุดมิได้

159791750411

159791750448